Projekt prefabrykacji hala produkcyjno-magazynowa z zapl. socjalnym i kotłownią- DREW-HIT Sampława – 2016r