Projekt prefabrykacji hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią biurową i socjalną PPHU AMEX – BĄCZEK – 2017r