Projekt prefabrykacji projekt wykonawczy hali magazynowej – Lubawa KORNIX Sp. z o.o. – 2017r