Oferta

Biuro projektowe FSprojekt oferuje następujące usługi z zakresu budownictwa:

* Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne.
* Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (a także zmian do posiadanej już decyzji).
* Opracowanie badań geotechnicznych.
* Opracowanie mapy do celów projektowych.
* Opracowanie certyfikatów energetycznych (świadectw energetycznych) nieruchomości
* Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączy (wod.-kan., gazowe, elektryczne).
* Projekty budowlano-wykonawcze
– projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami,
– projekt architektoniczny,
– projekt konstrukcyjny,
– projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych,
– projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– projekt wewnętrznych instalacji c.o.,
– projekt wewnętrznych instalacji gazowych,
– projekt wentylacji mechanicznej
– projekt oświetlenia terenu,
– projekty przyłączy sanitarnych,
– projekty sieci wewnętrznych (wod.-kan., c.o., gazowych, elektrycznych),
– opinie i ekspertyzy: p.poż., bhp, sanitarne
* Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
* Opracowanie kosztów inwestycji
– przedmiary robót,
– kosztorysy,
– specyfikacje.
* Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

Komentowanie jest wyłączone