Oferta

Pracownia Projektowa FSprojekt oferuje następujące usługi z zakresu budownictwa:

Koncepcje projektowe

Projekty budowlano-wykonawcze

 • projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami,
 • projekt architektoniczny,
 • projekt konstrukcyjny,
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 • projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • projekt wewnętrznych instalacji c.o.

Projekty warsztatowe prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych

 • prefabrykowane fundamenty (stopy i podwaliny),
 • prefabrykowane słupy i ściany,
 • prefabrykowane podciągi,
 • prefabrykowane doki,
 • inne elementy konstrukcyjne.

Termomodernizaca budynków

 • Opracowanie audytów energetycznych i oświetlenia wbudowanego.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (a także zmian do posiadanej już decyzji).

Opracowanie badań geotechnicznych.

Opracowanie mapy do celów projektowych.

Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączy (wod.-kan., gazowe, elektryczne).

 • projekt wewnętrznych instalacji gazowych,
 • projekt wentylacji mechanicznej
 • projekt oświetlenia terenu,
 • projekty przyłączy sanitarnych,
 • projekty sieci wewnętrznych (wod.-kan., c.o., gazowych, elektrycznych),
 • opinie i ekspertyzy: p.poż., bhp, sanitarne.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowanie kosztów inwestycji

 • przedmiary robót,
 • kosztorysy,
 • specyfikacje.

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad prowadzonymi robotami budowlanymi

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług przy zachowaniu atrakcyjnych rozwiązań cenowych.